Montáž TPO, PVC

 

Naša firma sa zaoberá profesionálnou montážou fólií FATRAFOL-S a P aj so zateplením strešného plášťa a klampiarskymi konštrukciami.

Medzi najpoužívanejší typ na Slovensku patrí Fatrafol 810, pretože má výborné vlastnosti ,cenu a všestranné použitie. Montuje sa na ploché strechy panelových domov, skladov, technických hál ,ale aj na šikmé (oblúkové) strechy a terasy.  Ako jediný typ strešnej krytiny je možnosť  MPVC/TPO fóliu použiť od sklonu strechy  0° až do 90°. To je veľká výhoda, oproti asfaltovým modifikovaným hydroizoláciam. Pri rekonštrukcii plochých striech  panelových domov, nie je nutné dodatočne spádovať strešný plášť a tým ho aj viac zaťažovať. Strechy panelových domov sú mierne vyspádované ,ale majú miesta kde stojí voda . Pri zateplení polystyrénovými doskami 1x2m v dvoch vrstvách, sa najnižšie miesta zredukujú na minimum.  
Hlavný dôvod prečo naša firma v roku 1999 začala montovať tieto MPvc / TPO fólie (Fatrafol, Bauder, Sika, Alkor) je ten, že riešia všetky nedostatky a chyby ,ktoré sme nachádzali na plochých asfaltových strechách. Najčastejšie sa asfaltové hydroizolácie odlepujú od rohových plechov pri atikách ,komínoch a výťahových strojovniach . K Fatrafolu sa vyrábajú kašmírované VIPLANYL-ové plechy určené presne na klampiarske prvky na celú strechu , ktoré sú hlavnou a dôležitou časťou fatrafolového systému. Povrch plechu je z rovnakého materiálu ako hydroizolačná fólia ,takže zvarený spoj týchto dvoch častí drží perfektne desiatky rokov. Takýto dokonalý spoj klampiarskych prvkov a hydroizolačnej časti nemá žiadny iný systém z radov modifikovaných asfaltových, bitúmenových a asfaltových hydroizolácií.